Veel van onze klanten weten dat tourleider Joost twee banen heeft. Naast zijn werk voor Let’s meet in Athens is hij ook leraar op de Nederlandse school in Athene. Omdat tweetaligheid bij kinderen een veel besproken onderwerp is leek het ons interessant een blog te maken met een deskundige aan het woord.
De kinderen van Annemarie en Monique zijn tevens voorbeelden van kinderen die volledig tweetalig worden opgevoed, eigenlijk al meteen vanaf hun geboorte.

Voor- en nadelen van tweetaligheid

Voordat we verder ingaan op het onderwerp moeten we even een misverstand uit de weg ruimen.
Tweetaligheid is iets anders dan tweetalig onderwijs. Het laatste is als er op een middelbare school les wordt gegeven in meerdere talen. In deze blogpost hebben we het over kinderen die uit twee nationaliteiten geboren worden en die als kind beide talen gelijktijdig verwerven. Ze krijgen van jongs af twee talen aangeboden.

Onderwijs aan tweetalige kinderen

Het onderwijs aan tweetalige kinderen is een uitdaging die Joost vanaf 2008 is aangegaan. In Nederland heeft hij jaren met veel plezier gewerkt op een Montessorischool totdat hij besloot om zijn liefde voor Griekenland en het werken met kinderen met elkaar te combineren. Negen jaar heeft hij op Kreta gewerkt en sinds 2017 op een school in Athene.
NTC-scholen verzorgen lessen in de Nederlandse taal en cultuur, gedurende drie uur per week. Dit gebeurt meestal na schooltijd en/of op zaterdagochtend. NTC-leerlingen volgen dagonderwijs op reguliere lokale scholen of op internationale scholen.
In het primair onderwijs staan de kerndoelen Nederlandse Taal en Cultuur centraal. In het voortgezet onderwijs richten scholen zich op afsluiting met een examen.

De voor en nadelen van tweetalig onderwijs

Een tweetalige opvoeding heeft heel wat gevolgen. Bij jonge kinderen is er vaak een tijdelijke taalachterstand. In de hersenen zijn bepaalde gebieden actiever, waardoor de kinderen doelgerichter kunnen werken. Ook hebben ze een voorsprong in het besef van correcte grammatica. De kinderen zijn vaardiger in het anticiperen op het gedrag van anderen. Zo kan er worden geconcludeerd dat er meer voordelen dan nadelen zijn aan een tweetalige opvoeding. En de nadelen die er zijn, kunnen worden verkleind. Een tweetalige opvoeding lijkt daarmee goed uit te pakken.
Een nadeel van een tweetalige opvoeding is dat de woordenschat per taal kleiner kan zijn. Dit kan lijken op een taalachterstand. Wat daarbij wordt vergeten, is dat tweetalige kinderen twee taalsystemen hebben die tegelijkertijd worden ontwikkeld. Lezen en voorlezen zijn ook hier hulpmiddelen die de woordenschat kunnen ondersteunen in beide talen. Het is geweldig om te zien hoe flexibel jonge kinderen omgaan met het leren van twee talen. Het allerbelangrijkste is om consequent te zijn: iedere ouder moet altijd zijn of haar eigen taal spreken.

Waarom tweetalig opvoeden?

Joost vindt het heel leuk om met tweetalige kinderen te werken. Hij heeft van kinderen die op de NTC-school zaten vaak genoeg gehoord dat als ze naar dezelfde Griekse school gaan ze af en toe Nederlands met elkaar praten. Ze weten dan zeker dat niemand ze kan afluisteren: zeker een voordeel!
Hij wil eindigen met het voordeel te noemen dat onze wereld steeds internationaler wordt. Twee talen beheersen omdat je ze als baby hebt geleerd is dan iets dat je voor hebt op ééntalig opgevoede kinderen.

Denk jij erover je kinderen naar een Nederlandse school in het buitenland te sturen? Kijk dan eens op de website van het NOB.

Boek Nu Boek Nu

Pin It on Pinterest